Bli medlem

Ditt medlemskap är viktigt för att utveckla NU och ge fler ungdomar möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Så att fler kan få ett socialt sammanhang, en utbildning, ett jobb, en lön.

Fyll i formuläret eller betala medlemsavgiften via Swish. Swisha till 123 543 2794. Ange namn och mejladress.

Medlemsavgifter

- 150 kr/år student
- 450 kr/år privatperson
- 4.900 kr/år företag

Hur används pengarna?

2019 års medlemskapsavgifter kommer huvudsakligen gå till buss/tågbiljetter åt ungdomarna i läxverkstäderna i Stockholm, Göteborg och Malmö. De flesta av våra ungdomar och deras familjer har tyvärr inte de ekonomiska möjligheterna att själva köpa biljetter för kommunal/regional transport till läxhjälpen.

2018 års medlemsavgifter användes till att starta upp två läxverkstäder i Stockholm samt att vi kunde utöka till en läxhjälp i Malmö och en läxhjälp i Göteborg som startade under 2019.

Medlemsavgift *
 
 

Ditt medlemskap gör stor nytta!

 

RESOR FÖR UNGDOMAR I STOCKHOLM

- 560 kr räcker till biljett i 90 dagar
- 680 kr räcker till biljett i 120 dagar
- 720 kr räcker till kort för hösttermin
- 910 kr räcker till kort för vårtermin

RESOR FÖR UNGDOMAR I GÖTEBORG

- 270 kr räcker till biljett i 30 dagar
- 540 kr räcker till biljett i 60 dagar
- 810 kr räcker till biljett i 90 dagar

RESOR FÖR UNGDOMAR I MALMÖ

- 1.520 kr räcker till årsbiljett för elev åk 9 
- 2.025 kr räcker till årsbiljett för gymnasieelev


Urval av företagsmedlemmar

 

Som NU-medlem

- Synliggörs ditt samhällsengagemang på hemmaplan
- Främjar du integration mellan olika grupper i samhället
- Får du koppling till NU-nätverket som består av enskilda, företag, organisationer och myndigheter av alla slag, storlekar och branscher
- Får du reducerade priser på NU:s utbildningar och konferenser
- Ger dig kostnadsfritt deltagande vid många av NU-seminarierna
- Får du löpande uppdateringar om utvecklingen inom samhället, lagstiftning, reglering och annan aktuell information