Odlingsverkstäder för ungdomar

Genom odlingsverkstäder på företag kombinerar vi integration av ungdomar med ekologisk odling i stadsmiljö. Vid odlingsverkstäderna på företags terasser får ungdomar från utsatta områden som är mellan 15-25 år och företagsanställda kunskap om urban odling, närmiljö och hållbarhet. Samtidigt får ungdomarna kontakt med anställda och företag genom att odla tillsammans och på ett socialt sätt får både förståelse för säsongsbaserad matkultur som kontakter och nätverk för utbildning och arbetslivet.

Varför stadsodling på företag?

Det finns många tomma och outnyttjade ytor i staden på tak, innergårdar och terrasser. Det går också att hyra parkeringsplatser billigt om man har för avsikt att odla där. Vid NU:s odlingsverkstäder parar vi ihop ungdomar och företag oberoende av bransch och styr träffarna efter ett för båda parter pedagogiskt program som är säsongsanpassat. Det ger social gemenskap samtidigt som både ungdomarna och de anställda får kunskaper i odling, mattraditioner och ekologi.

Ungdomarna i odlingsverkstäderna kommer från utsatta områden och miljöer, men har visat ett intresse för råvaror, miljö och hållbarhet. Och genom att odla tillsammans får både ungdomarna och de anställda värde, insikt och utökat hållbarhetstänk. De anställda får förståelse för värdet och arbetet bakom produktion av grönsaker och vad man betalar för i affärer och restauranger samtidigt som ungdomarnas kunskaper om natur och odling ökar i kombination med att de skapar ett nätverk kring det gemensamma intresset.

Vill du vara med i en NU:verkstad?

Kontakta Katja Halvarsson på 070-838 39 29 eller katja@nollautanforskapet.nu. Du kan också fylla i formuläret så kontaktar vi dig.

Intresserad *
Katja Halvarsson odlingsverkstad NU