NU-utbildning.jpg

Utveckling av socialt hållbara strategier

NU hjälper företag att ta fram, utveckla och införliva tydliga hållbarhetsstrategier som baseras på vilka medarbetare företaget består av, och vart företaget är på väg. och som fokuserar på samhällsinkludering. Det för att främja såväl de anställda, företagen som samhället i stort.

Just inkludering är en viktig och central komponent för att minska utanförskap, som blivit ett allt större kulturellt och socialt problem. Genom att företag har väl utvecklade strategier får vi en samlad och effektiv samhällsinkludering, som bidrar till en positiv samhällsutveckling med bättre välbefinnande för fler. Samtidigt får vi resurser för näringslivet i form av utbildad och anpassad arbetskraft.

Målgruppsundersökningar

NU har både paneler och målgruppsregister som gör det möjligt att ställa frågor till och få kunskap om specifika mönster. Våra målgruppsundersökningar är idealiska för att få feedback från företagets kunder, få input från grupper som är särskilt relevanta för företagets kampanj/produkt samt att kommunicera med en särskild målgrupp.

Föreläsningar & utbildningar

NU ordnar såväl skräddarsydda föreläsningar, utbildningar och workshops, som informativa seminarier, konferenser och diskussioner med fokus på samhällsinkludering. 

Syftet med utbildningsaktiviteterna är att både lyfta diskussionen kring inkludering – att väcka aktuella och viktiga frågor – som att tillhandahålla relevant information och material till företag, organisationer och myndigheter för särskilda målgrupper.

NU:s utbildningsaktiviteter är helt enkelt ett forum, en mötesform, en diskussion, där olika slutsatser kan dras och sedan prövas mot varandra för att skapa en hållbar och effektiv samhällsinkludering. Och utbildningarna kan vara både informativa och skräddarsydda, för företag som arbetar med samhällsinkludering eller vill nå en särskild målgrupp.

 

Vill du utveckla företagets hållbarhetsstrategier, nå en särskild målgrupp eller ha en utbildning?

Vänligen kontakta Wanda Throne-Holst på 076-630 69 00 eller wanda@nollautanforskapet.nu. eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig om din förfrågan.