Vi behöver din hjälp för att öppna och hålla dörren öppen för fler ungdomar i vårt samhälle!

När du stödjer NU synliggörs ditt samhällsengagemang på hemmaplan, samtidigt som du främjar integration mellan olika grupper i samhället. Och en arbetsplats som tar ställning för och arbetar med integration leder till ökad sammanhållning mellan medarbetarna genom det gemensamma engagemanget. Det gör de anställda stolta över sin arbetsplats och arbetsgivare. När företaget är engagerat i samhällsutvecklingen leder det också till direktkontakt med potentiell arbetskraft och minskar därmed rekryteringskostnader, samtidigt som det särskiljer företaget från konkurrenterna.

 

Hjälp oss bygga NU-hus! 

NU-husen är en fysisk plats och ett nätverk som erbjuder stöd, mentorer och förebilder för ungdomar som kommer från utsatta områden eller miljöer, för att inkludera även denna grupp i samhället. I NU-husen kommer verksamheten vara praktiskt inriktad på att lära ungdomar hantera olika delar av vardagslivet. Exempel på NU-rum som kommer finnas är:

  • Motivator (för ungdomar mellan 12-25 år)
  • Studiestöd (för personer i gymnasium, komvux, o. dyl.)
  • IT och programmering (skapa förutsättningar för ungdomar utan tillräckliga betyg/kontakter)
  • Innovation & företagande (att starta, bygga och driva företag)
  • Social kompetens (samhällsstil och träning i bl.a. hur svenska företag intervjuar)
  • Guide (kontakter med myndigheter, företag, etc.)
  • Sociala sammanhang (gränsöverskridande möten genom odling, matlagning, motion, hantverk och musik, m.m.)

Första NU-huset kommer att etableras inom några år i Stockholmstrakten. På sikt ska NU-hus etableras i fler städer.

 

Varför NU-hus?

NU-husen är en plattform, en fysisk gemenskap, en dörr vidare. Genom verksamheten vid NU-husen kommer ungdomar ges kunskap och verktyg för att förändra vardagslivet. Det är en viktig och central komponent för att minska utanförskap, som blivit ett allt större kulturellt och socialt problem.

Genom NU-hus får vi en samlad och effektiv samhällsintegration, som bidrar till en positiv samhällsutveckling med bättre välbefinnande för unga, minskade bidrag och kriminalitet. Samtidigt skapar vi resurser för näringslivet i form av utbildad och anpassad arbetskraft.