Varför vi bygger NU, ett socialt företag

Vi tror det är viktigt att det finns en bro - en öppen dörr - mellan utsatta områden och andra delar av samhället. Att det finns stöd, mentorer och förebilder. Staten, landstingen och kommunerna gör stora insatser på området, men det finns all anledning att också verka för att etablera sociala företag. Företag med visionen att tillämpa kommersiella strategier för att maximera förutsättningarna för ungdomar som av olika skäl riskerar utanförskap. Vi har därför startat NU: Nolla Utanförskapet.

 

NU, utanförskap och kunskap

Vi har startat NU eftersom utvecklingen enligt vår mening i dagens samhälle främjar utanförskap. Om man t.ex. flyttar från ett land till ett annat eller från en region inom ett land till en väldigt annorlunda region kan det rubba en persons normer, praxis och sociala relationer på ett sätt som kan orsaka utanförskap. Det gäller särskilt de unga. För att förebygga och minska utanförskap anser vi att det är viktigt att det finns en bro mellan både individer och områden som andra delar av samhället, att det finns stöd, mentorer och förebilder. På så sätt får vi fler som är aktiva i samhällslivet.

Vi grundarna av NU är alla andra generationens invandrare, med föräldrar som kom till Sverige under 1960/70-talet. Vi har på nära håll sett att kunskap förändrar, och vid NU kommer ungdomar utbildas och handledas att lära sig hantera samhällsstrukturen, att komma in i arbetslivet och samhällslivet på ett meningsfullt sätt.

Vi tror att NU:s verksamhet kommer bidra till en positiv samhällsutveckling med bättre välbefinnande för unga, minskade bidrag och kriminalitet samtidigt som den kommer skapa resurser för näringslivet i Sverige i form av utbildad och anpassad arbetskraft.

 

Socialt utanförskap ökar

I Sverige har områden som anses vara ”särskilt utsatta” och hårt brottsbelastade ökat från 15 till 23 mellan 2015 och 2017. Ett särskilt utsatt område kännetecknas enligt polisens Nationella operativa avdelning Noa (tidigare Rikskriminalen) av:

  1. allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen,

  2. svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag,

  3. parallella samhällsstrukturer,

  4. våldsbejakande religiös extremism och

  5. närhet till andra utsatta områden.

Samhällsutvecklingen går helt enkelt åt fel håll och det är viktigt att på olika sätt skapa förutsättning för att förebygga och minska utanförskap, inte minst för de unga i samhället.

 

NU:s vision och mål

Vår uppfattning är som sagt att det inte bara kan ligga på statens ansvar, utan också på fler sociala entreprenörer, att motverka den negativa samhällsutvecklingen.

NU:s verksamhet är inriktad på samhällsintegration av ungdomar i behov av guidning in i samhället och arbetslivet. Syftet med verksamheten vid NU-husen är att ge unga i vårt samhälle de verktyg som behövs för att förbättra deras välbefinnande, för att minska socialt utanförskap och istället bygga upp grunden för att de ska delta i samhället i en bredare bemärkelse. Och det är ofta svårt att förstå och hantera strukturen i samhället som man lever i om det saknas samlad kunskap och metoder för att lära sig hantera det. Det bidrar till att utanförskapet, ensamheten och den psykiska ohälsan ökar samtidigt som vi i Sverige står inför stora integrationsutmaningar. Det vill NU ändra på, och därför arbetar vi för en samlad och effektiv samhällsintegration. 

Medan NU:s främsta fokus ligger på Stockholmstrakten, tror vi att vår inverkan kommer att sträcka sig långt bortom gränserna för vår huvudstad. Vi tror att när engagerade människor går ihop, och har en gemensam passion, kommer goda saker att komma ut ur det. Vi ser det redan genom NU:s läxverkstäder, som på kort tid byggts upp i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Du kan också hjälpa oss

Vi behöver din hjälp att öppna och hålla dörren öppen för fler ungdomar i vårt samhälle. Och det kan du göra genom:

Grundare av NU: Nolla Utanförskapet är Wanda Throne-Holst, Sanna Wolk och Katja Halvarsson. Kontakta oss →