Donera till NU:hus

Vi behöver din hjälp att bygga upp NU-hus, som kommer ge fler unga som kommer från utsatta områden eller miljöer verktygen för att komma in i samhället, ge dem en chans att utvecklas och bestämma över sitt eget liv. Helt enkelt en dörr vidare.

Som donator ser vi gärna att du är med och utvecklar verksamheten vid NU-husen. Förutom att du synliggör ditt samhällsengagemang på hemmaplan, främjar du integration mellan olika grupper i samhället. Och ett företag - en arbetsplats - som tar ställning för och arbetar med inkludering leder till ökad sammanhållning mellan medarbetarna genom det gemensamma engagemanget. Det gör de anställda stolta över sin arbetsplats och arbetsgivare. När företaget är engagerat i samhällsutvecklingen leder det också till direktkontakt med potentiell arbetskraft och minskar därmed kostnader för rekrytering, samtidigt som det särskiljer företaget från konkurrenterna.

VARFÖR NU:HUS?

NU-husen kommer vara en plattform - en gemenskap - en dörr vidare för ungdomar mellan 12-25 år och som kommer från utsatta områden eller miljöer. Genom verksamheten vid NU-husen kommer ungdomarna att ges kunskap och verktyg för att förändra vardagslivet. Det är en viktig och central komponent för att minska utanförskap, som blivit ett allt större kulturellt och socialt problem. Genom NU:s verksamhet får vi en samlad och effektiv samhällsinkludering, som bidrar till en positiv samhällsutveckling med bättre välbefinnande för fler. Samtidigt skapar vi resurser för näringslivet i form av utbildad och anpassad arbetskraft.

Första NU-huset kommer att etableras i Stockholmstrakten. På sikt ska NU-hus etableras i fler städer, bl.a. i Malmö och Göteborg.

OM NU:HUS

NU-husen kommer vara en fysisk plats och ett nätverk som erbjuder stöd, mentorer och förebilder för de ungdomar som kommer, för att inkludera även denna grupp i samhället. I NU-husen kommer verksamheten vara praktiskt inriktad på att lära ungdomarna hantera olika delar av vardagslivet. Exempel på NU-rum som kommer finnas är:

  • Motivator (ge skäl och inspiration till gymnasie- och högskoleutbildning)

  • Studiestöd (för unga i gymnasium, komvux, o. dyl.)

  • IT och programmering (skapa förutsättningar för ungdomar utan tillräckliga betyg/kontakter)

  • Innovation & företagande (att starta, bygga och driva företag)

  • Social kompetens (samhällsstil och träning i bl.a. hur svenska företag intervjuar och rekryterar)

  • Guide (kontakter med myndigheter, företag, etc.)

  • Sociala sammanhang (gränsöverskridande möten genom odling, matlagning, motion, hantverk och musik, m.m.)

VILL DU HJÄLPA TILL? 

Bidra till arbetet för ungdomar i Sverige - ge en donation. Donationer till NU: Nolla Utanförskapets verksamhet kan sättas in på

  • Swish 123 543 2794

  • Bankgiro 5321-2098

Har du frågor? Vänligen kontakta Sanna Wolk på sanna@nollautanforskapet.nu eller 070-962 62 82.

NU-hus