Om oss

NU: Nolla Utanförskapet satsar på samlad och effektiv inkludering av unga (12-25 år) från utsatta områden eller miljöer. Vår vision är att alla ungdomar ska bli sedda, hörda och få verktygen för att komma in i samhället och arbetslivet. Det sker genom väldigt konkret arbete direkt med ungdomarna, så att de får förutsättningar, nätverk och lär sig hantera samhällsstrukturen. Vi bygger och stärker genom att helt enkelt öppna och hålla dörren öppen för ungdomar att ta sig vidare. På så sätt får vi fler ungdomar, oavsett bakgrund, som får nätverk, utbildar sig och bli mer aktiva i samhällslivet.

 
 
 
Wanda Throne-Holst

Wanda Throne-Holst

Wanda är medgrundare av NU och är ansvarig för läxverkstäderna. Hon är utbildad konstnärinna och har under många år arbetat med projektledning. Wanda har genom olika organisationer arbetat med integration.

eller ring mig på 076-630 69 00

katja Halvarsson

Katja är medgrundare av NU. Hon har länge arbetat med fotografi och är också utbildad till trädgårdsmästare. Katja arbetar idag med integration av unga, odling, trädgård, foto och marknadsföring. 

Eller ring mig på 070-838 39 29

Sanna Wolk

Sanna är initiativtagare och medgrundare av NU. Hon är utbildad jurist, professor i juridik och arbetar som universitetslärare- jämte forskare. Sanna har under lång tid arbetat med ungdomar och integration.

Eller ring mig på 070-962 62 82


Theodor Niemann NU: Nolla Utanförskapet

Theodore Niemann

Theodor sköter läxverkstaden i Malmö. Han har länge verkat för ungdomar från utsatta områden och miljöer. Han arbetar idag som stödperson på en skola. Theodore arbetar också med ungdomar på Fryshuset.

Eller ring mig på 070-413 17 16

Djambulat Miserbiev NU: Nolla Utanförskapet

Djambulat Miserbiev

Djambulat tar hand om samhälls/juridikverkstaden i Stockholm. Han studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Djambulat har tidigare erfarenheter av att jobba med ungdomar. 

eller ring mig på 070-778 61 21

IMG_0727.jpg

Hmayak Davtyan

Hmayak sköter it/teknikverkstaden i Stockholm. Han studerar både juridik och mattematik vid Uppsala universitet. Hmayak har länge arbetat på olika sätt med ungdomar.

eller ring mig på 076-019 45 00