sanna rinkeby.png

Läxverkstäder för elever i åk 9 och gymnasiet

NU har läxverkstäder i olika ämnen som hålls hos utvalda företag. Läxverkstäderna riktar sig till elever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. 

Syftet med läxverkstäderna är dubbelt. Elevernas kunskaper ökar och ungdomarna får på ett naturligt sätt inspiration till vidareutbildning och arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell arbetskraft.

 

Varför läxverkstäder?

Det här är ett första steg in till arbetslivet, att skapa positiva spiraler för ungdomarna när de etablerar sig på arbetsmarknaden efter studierna. Det är ungdomar som i de flesta fall inte har kontakter och inte heller föräldrar som har tillräckliga kontakter. Genom att vara med i en läxverkstad kommer ungdomarna i kontakt med olika företag samtidigt som de får en god bild av en bransch. Det ger en bra bas när ungdomarna både vidareutbildar sig och ska ut på arbetsmarknaden.

Och fördelarna för ett företag att vara med i läxverkstaden är många. För företaget leder det till direktkontakt med potentiell arbetskraft, både under studietiden och efter studierna, samtidigt som det är ett givande sätt för företaget att ta socialt ansvar. Att just vara aktiv med social hållbarhet har numera även fått stort utrymme vid olika rankingar av företag. Ett företag som är engagerad i samhällsutvecklingen ger också ökad sammanhållning hos de anställda genom det gemensamma engagemanget. Det gör de anställda stolta över sin arbetsplats och arbetsgivare.

 

Läxverkstäder i Juririk och IT/teknik i stockholm

Juridikverkstaden var den första verkstaden som NU har startat tillsammans med en pool av bolag. Vid juridikverkstaden får elever med inriktning juridik och samhällsvetenskap komma till olika advokatbyråer för att såväl arbeta med sina läxor som att få inblick i branschen. Varje bolag som är med i juridikverkstaden har hand om 2 tillfällen per termin mellan kl. 17-19 i sina lokaler.

Medverkande advokatbyråer i juridikverkstaden i Stockholm är Kastell, Mannheimer & SwartlingBaker McKenzie och MAQS.

Under september 2018 öppnas i Stockholm läxverkstäder inom IT/teknik hos utvalda företag. Därefter, under 2019, startas läxverkstäder i naturvetenskap, journalistik jämte ekonomi. 

 

Läxverkstäder i juridik i Göteborg och Malmö

Under september 2018 startar en läxverkstad i Göteborg genom samarbete med MAQS. Och i januari 2019 i Malmö i samarbete med advokatbyråerna Moll WendénMAQS och Gulliksson.

 

Odlingsverkstäder på terasser och parkeringsytor

NU ansvarar för odlingsverkstäder på vissa företags terasser samt också parkeringsytor. Genom odlingsverkstäderna kopplas ungdomar samt företagsanställda till hållbar odling och natur. Samtidigt får ungdomarna kontakt med anställda och företag, och får inblick i skilda branscher.

 

VILL DU vara med i en NU:verkstad?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Intresserad *