Läxverkstäder för elever i åk 9 och gymnasiet

NU har läxverkstäder med olika inriktningar som hålls hos utvalda företag. Läxverkstäderna riktar sig till elever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. Vid läxverkstäderna får ungdomar i åk 9 och gymnasiet komma till företag för att såväl arbeta med sina läxor som att få inblick i olika branscher.

Varför just läxverkstäder på företag?

Praktiska insatser är viktig för integration av unga som kommer från utsatta områden. I läxverkstäderna ökar elevernas kunskaper och ungdomarna får på ett naturligt sätt inspiration till vidareutbildning och arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell arbetskraft.

För ungdomarna är det här helt enkelt ett första steg in till arbetslivet, att skapa positiva spiraler för ungdomarna när de etablerar sig på arbetsmarknaden efter studierna. Det är ungdomar som i de flesta fall inte har kontakter och inte heller föräldrar som har tillräckliga kontakter. Genom att vara med i en läxverkstad kommer ungdomarna i kontakt med olika företag samtidigt som de får en god bild av en bransch. Det ger en bra bas när ungdomarna både vidareutbildar sig och ska ut på arbetsmarknaden. Genom läxverkstäderna bygger och stärker vi ungdomar, och på så sätt får vi fler som utbildar sig, får kontakter och bli mer aktiva i samhällslivet.

Och fördelarna för ett företag att vara med i läxverkstaden är många. För företaget leder det till direktkontakt med potentiell arbetskraft, både under studietiden och efter studierna, samtidigt som det är ett givande sätt för företaget att ta socialt ansvar. Att just vara aktiv med social hållbarhet har numera även fått stort utrymme vid olika rankingar av företag. Ett företag som är engagerad i samhällsutvecklingen ger också ökad sammanhållning hos de anställda genom det gemensamma engagemanget. Det gör de anställda stolta över sin arbetsplats och arbetsgivare.

Läxverkstäder i stockholm

I Stockholm har NU verkstäder i juridik/samhälle och IT/teknik. Under 2019 startas läxverkstäder i bl.a. hälsa/medicin och ekonomi. 

Medverkande företag i läxverkstaden juridik/samhälle är Kastell, Mannheimer & SwartlingBaker McKenzie, Delphi, Linklaters och MAQS.

Och företag i läxverkstaden IT/teknik är Hewlett Packard EnterpriseMRG Gametech och Precis Digital.

Läxverkstäder i Göteborg och malmö

NU har branschöverskridande läxverkstäder i Göteborg och Malmö. Läxverkstaden i Göteborg har startats genom samarbete med MAQS och  läxverkstaden i Malmö i samarbete med Moll WendénMAQS, Gulliksson, Lindahl och Gleerups.

Motivationsverkstäder för elever i åk 6-8

För yngre lever, åk 6-8, har vi motivationsverkstäder. Vi gör studiebesök på spännande företag och myndigheter där eleverna träffar inspirerande personer. Bland annat är Google, Expressen och svenska domstolar med i motivationsverkstäderna.

Odlingsverkstäder för ungdomar

NU ansvarar för odlingar på företags terrasser och parkeringsytor. Genom odlingsverkstäderna kopplas ungdomar och företagsanställda till hållbar urban odling och natur. Samtidigt får ungdomarna kontakt med anställda och företag genom att odla tillsammans.

Sanna Wolk läxverkstad NU

Vill du vara med i en NU:verkstad?

Kontakta Wanda Throne-Holst på 076-630 69 00 eller wanda@nollautanforskapet.nu alternativt fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Intresserad *