Läxhjälp på företag för elever i åk 9 och gymnasiet

NU har läxhjälp - läxverkstad - hos utvalda företag. Läxhjälpen riktar sig till elever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. Vid läxhjälpen får ungdomar i åk 9 och gymnasiet komma till företag för att såväl arbeta med sina läxor som att få inblick i olika branscher.

Varför just läxhjälp på företag?

Praktiska insatser är viktig för integration av unga som kommer från utsatta områden. Och i läxverkstäderna ökar elevernas kunskaper och ungdomarna får på ett naturligt sätt inspiration till vidareutbildning och arbetsrelaterade kontakter samtidigt som företagen får direktkontakt med potentiell arbetskraft.

För ungdomarna är det här helt enkelt ett första steg in till arbetslivet, att skapa positiva spiraler för ungdomarna när de etablerar sig på arbetsmarknaden efter studierna. Det är ungdomar som i de flesta fall inte har kontakter och inte heller föräldrar som har tillräckliga kontakter. Genom att vara med i en läxhjälp kommer ungdomarna i kontakt med olika företag samtidigt som de får en god bild av en bransch. Det ger en bra bas när ungdomarna både vidareutbildar sig och ska ut på arbetsmarknaden. Genom läxverkstäderna bygger och stärker vi ungdomar, och på så sätt får vi fler som utbildar sig, får kontakter och bli mer aktiva i samhällslivet.

Och fördelarna för ett företag att vara med i läxverkstaden är många. För företaget leder det till direktkontakt med potentiell arbetskraft, både under studietiden och efter studierna, samtidigt som det är ett givande sätt för företaget att ta socialt ansvar. Att just vara aktiv med social hållbarhet har numera även fått stort utrymme vid olika rankingar av företag. Ett företag som är engagerad i samhällsutvecklingen ger också ökad sammanhållning hos de anställda genom det gemensamma engagemanget. Det gör de anställda stolta över sin arbetsplats och arbetsgivare.

Läxhjälp i stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Företag i läxhjälpen i Stockholm är:
Hewlett Packard EnterpriseStrategisk Arkitektur, MRG Gametek, Precis Digital, Baker McKenzie, Delphi, Linklaters, Cirio och Kransell & Wennborg.

Företag i läxhjälpen i Göteborg är:
MAQS, Precis Digital och Stena.

Företag i läxhjälpen i Malmö och Lund är:
Moll WendénMAQS, Gulliksson, Lindahl, PwC och Gleerups.

IT/programmeringskurser

För äldre ungdomar, som är mellan 18-25 år, har NU  it/programmeringskurser tillsammans med företag, i företagens lokaler. Det första företag som NU har en  it/programmeringskurs är Kindred. Under 10 veckor, två dagar i veckan på kvällstid, lär sig ungdomarna olika program och hur man arbetar med dessa, databasbyggande och testing m.m.

Vill du vara med i en NU:verkstad?

Kontakta Wanda Throne-Holst på 076-630 69 00 eller wanda@nollautanforskapet.nu. Du kan också fylla i formuläret så kontaktar vi dig.

Intresserad *
Sanna Wolk läxverkstad NU

Röster från medarbetare på läxföretagen:

”Tack för att vi har möjligheten att stödja och vara med i en så viktig sak!”

”Stort tack till er och till alla fantastiska elever – ni gör ett grymt jobb!!”

”Tack för en fin termin, jag ser fram emot nästa! Ni har ett fantastiskt engagemang som gör skillnad!”

”Så bra!”

”Tack bästa ni! Jag och mina kollegor ser redan fram emot nästa termin!”

”Underbara elever!!”

”Jag har känt enorm tillfredställelse på många sätt över att ha fått möjligheten att vara del av detta. Oerhört viktigt arbete!”

”Tack Ni för Ert fantastiska engagemang och Er insats. Så fantastiskt bra och så otroligt viktigt!!”

”Jättekul att få vara en del av detta!”

”Så roligt att vara med i ert viktiga arbete och stötta ungdomarna!”


Elevernas röster:

”Det är inte som jag trodde. Alla har varit så välkomnande. De har fina titlar, men de är vanliga människor. Och ingen bryr sig om var jag kommer ifrån.”

”Det är som en tröst man får, att vi kan lära oss lika mycket som de andra. För vi får hjälp av anställda på företagen. Vi har också stöd nu.”

“Tack för möjligheten.”

“Tack för allt.”

”Jag har upptäckt att det finns sådana som jag på företagen. På ett företag fanns till och med en tjej som gått i samma skola som jag.”

“Det är jättekul och bra hjälp.”

”Där jag bor läser de flesta vård så om jag går på den vanliga läxhjälpen i biblioteket finns det ingen som kan hjälpa mig med läxorna.”