NU: Nolla Utanförskapet

Vi arbetar med att ungdomar kommer in i samhället - att de får kontakter, nätverk och möjligheter

- bli sedd, hörd och få verktygen

 
 

Ungdomarnas röster:

”Det är inte som jag trodde. Alla har varit så välkomnande. De har fina titlar, men de är vanliga människor. Och ingen bryr sig om var jag kommer ifrån.”

”Jag har upptäckt att det finns sådana som jag på företagen. På ett företag fanns till och med en tjej som gått i samma skola som jag.”

”Det är som en tröst man får, att vi kan lära oss lika mycket som de andra. För vi får hjälp av anställda på företagen. Vi har också stöd nu.”

“Det är jättekul och bra hjälp. Tack för möjligheten.”

 
jon-flobrant-39869 short.jpg

Kan du koda?

NU ordnar i samarbete med Kindred en programmeringskurs för att lägga grunden för en framgångsrik karriär i IT-branschen. Det här är ett steg för att lära sig mer om kodning samtidigt som du får arbetsrelaterade kontakter och inblick i IT-branschen. Det kan leda till både praktik och jobb.

Kurstider och dagar:
Tisdagar och torsdagar mellan kl 17.30-19.30 på Kindred (ligger ovanför gallerian vid Sergels torg)
10 veckor med start den 1 oktober.

Du:
Mellan 18-25 år, som kan koda.
Du behöver inte vara expert på att knäcka kos, utan det räcker att du kan grunderna.

Kan du koda?

Anmäl dig till kurs som kan leda till praktik eller jobb!

Hör av dig till Sanna Wolk på sanna@nollautanforskapet.nu eller 0709-62 62 82 om du vill veta mer!

Du behöver inte kunna programmen som vi använder, men du måste kunna viss kodning. Program som vi arbetar med är:

Front-end utveckling
Genomgång av olika program och hur man arbetar med dessa:
HTML, CSS, JavaScript

Back-end utveckling
Genomgång av olika program och hur man arbetar med dessa:
Java

Testing
Användning av olika extensions för browser som hjälper till med testing:
Selenium

Databaser
Genomgång av olika program och hur man jobbar med databaser:
SQL

gra.jpg
 

Årets utbildningsinsats
Faktumgalan 2019

Juryns motivering

”NU: Nolla Utanförskapet tar läxläsningen till en ny nivå. Barn och unga som bor i s.k. utanförskapsområden kommer till ett företag där de gör läxan, blir peppade och får stöd. Här skapas nya nätverk och bredare kunskap för alla inblandade.”

Hela galan kan ses på Göteborgs-Postens sida →

Sanna Wolk Katja Halvarsson Wanda Throne-Holst Faktumgalan 2019

Om NU:s läxhjälp

NU har läxverkstäder med olika inriktningar som hålls hos utvalda företag. Läxverkstäderna riktar sig till elever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. Vid läxverkstäderna får ungdomar komma till företag för att såväl arbeta med sina läxor som att få inblick i olika branscher. Helt enkelt så skapas nya möjligheter, kontaktytor och nätverk för både ungdomarna och företagsanställda.

Läs mer om läxhjälpen →

Du kan också bli samarbetspartner med NU och hjälp oss att ge fler unga möjligheter i samhället och i arbetslivet. Så att fler kan få ett socialt sammanhang, en utbildning, ett jobb, en lön. Din hjälp är mycket viktigt för vårt arbete och du kan hjälpa NU på många sätt! Du kan bli NU-kompis, stödpartner eller samverkanspartner. 

 
 

Vad NU gör

Vi som arbetar vid NU är av uppfattningen att utbildning och kontakter är avgörande faktorer för ungdomar från utsatta områden och miljöer. Och det vi gör är väldigt praktiskt inriktat för att ungdomarna ska få bra möjligheter på arbetsmarknaden efter studierna samtidigt som de motiveras till högre utbildning.

Vi har läxhjälp på företag för elever i åk 9 och gymnasiet. På läxverkstäderna är det företagsanställda som hjälper ungdomarna med läxorna samtidigt som ungdomarna får komma till olika arbetsplatser och får inblick i olika branscher. Eftersom eleverna går fyra år på en läxhjälp, får de bra kontakter med företagsanställda. För yngre elever, åk 6-8, ordnar NU studiebesök hos olika företag. För äldre ungdomar, som är mellan 18-25 år, har NU it/programmeringskurser tillsammans med företag, i företagens lokaler. Vi arbetar också med urban odling på företags terrasser och parkeringsytor med unga mellan 15-25 år. Genom odlingsverkstäderna kopplar vi ungdomar och företagsanställda till hållbarhet och natur samtidigt som det skapar relationer mellan båda grupperna.

Vi har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund, och strävar hela tiden att öppna nya på andra orter.

Vi hjälper också företag med att utveckla deras strategier för socialt hållbart arbete. Det sker genom bl.a. utbildning, workshops, framtagande och införlivande av tydliga hållbarhetsstrategier som baseras på vilka företaget består av, och vart företaget är på väg.

På sikt kommer vi starta NU-hus, som kommer vara en plattform och en gemenskap för unga mellan 12-25 år. Hos NU-husen kommer ungdomarna ges kunskap och verktyg för att förändra vardagslivet. Det är en viktig och central komponent för att minska utanförskap, som blivit ett allt större kulturellt och socialt problem.

Genom NU:s arbete får vi en samlad och effektiv samhällsinkludering, som bidrar till en positiv samhällsutveckling med bättre välbefinnande för fler unga.

NU: vår vision är att nolla utanförskapet  Om du vill veta mer om hur just du kan bidra till NU:s verksamhet, vänligen kontakta Wanda Throne-Holst på 076-630 69 00 eller  wanda@nollautanforskapet.nu .

NU: vår vision är att nolla utanförskapet

Om du vill veta mer om hur just du kan bidra till NU:s verksamhet, vänligen kontakta Wanda Throne-Holst på 076-630 69 00 eller wanda@nollautanforskapet.nu.

blue.jpg
 

Läxhjälp på företag

Genom läxverkstäderna kommer ungdomar till olika företag och kan bygga nätverk, medan företagen får kontakt med potentiell arbetskraft.

Läs mer →

Samarbetspartners

Alla ska komma in i samhället. Därför behöver vi dig. Du kan stödja NU som företag, myndighet, organisation eller som privatperson.

Läs mer →

 

Hållbarhet & utbildning

NU utbildar, gör målgruppsundersökningar och hjälper företag med att utveckla och införliva tydliga hållbarhetsstrategier.

Läs mer →

Nyheter & press

Här hittar du pressmeddelanden, nyheter, NU i media och kontaktuppgifter till pressansvarig. 

Läs mer →

 
 

Varför vi bygger NU, ett socialt företag

 

Vi tror det är viktigt att det finns en bro - en öppen dörr - mellan utsatta områden och andra delar av samhället. Att det finns stöd, mentorer och förebilder för ungdomarna. Staten, landstingen och kommunerna gör stora insatser på området, men det finns all anledning att också verka för att etablera sociala företag. Företag med visionen att tillämpa kommersiella strategier för att maximera förutsättningarna för de ungdomar som av olika skäl riskerar utanförskap. Vi har därför startat NU: Nolla Utanförskapet.

 
tatiana-lapina-959.jpg
NU-app för integration av unga

NU-app för ungdomsintegration

Vår dröm är att ge ungdomar - oavsett bakgrund - kontakter och nätverk för livet. Och med NU-appen kan vi koppla ihop ungdomar och företagsanställda i hela Sverige. Vi behöver din hjälp att utveckla appen, så att alla unga får bra förutsättningar oavsett var i Sverige de bor!  

Du kan stötta ungdomsappen på många sätt. Du kan bland annat hjälpa till med tid, tillföra kunskap eller ge en donation. Om du vill veta mer om hur just du kan bidra till NU-appen, vänligen kontakta Sanna Wolk på 0709-62 62 82 eller sanna@nollautanforskapet.nu.

 
 

Vill du veta mer om NU?

Kontakta oss direkt eller anmäl ditt intresse för information om:
Grundare av NU: Nolla Utanförskapet är Wanda Throne-Holst, Sanna Wolk och Katja Halvarsson.  Kontakta oss →

Grundare av NU: Nolla Utanförskapet är Wanda Throne-Holst, Sanna Wolk och Katja Halvarsson. Kontakta oss →