NU: Nolla Utanförskapet

Vi arbetar med att ungdomar ska komma in i samhället, att de ska få möjligheter, kontakter och nätverk för utbildning och arbetslivet

- bli sedd, hörd och få verktygen

 
 

Ungdomarnas röster:

”Det är inte som jag trodde. Alla har varit så välkomnande. De har fina titlar, men de är vanliga människor. Och ingen bryr sig om var jag kommer ifrån.”

”Jag har upptäckt att det finns sådana som jag på företagen. På ett företag fanns till och med en tjej som gått i samma skola som jag.”

”Det är som en tröst man får, att vi kan lära oss lika mycket som de andra. För vi får hjälp av anställda på företagen. Vi har också stöd nu.”

“Det är jättekul och bra hjälp. Tack för möjligheten.”

jon-flobrant-39869 short.jpg

Vad NU gör

Vi som arbetar vid NU är av uppfattningen att utbildning och kontakter är avgörande faktorer för ungdomar från utsatta områden och miljöer. Och det vi gör är väldigt praktiskt inriktat för att ungdomarna ska få bra möjligheter på arbetsmarknaden efter studierna samtidigt som de motiveras till högre utbildning.

Vi har bl.a. läxhjälp på företag för elever i åk 9 och gymnasiet. Genom läxverkstäderna får ungdomarna hjälp av företagsanställda med läxorna samtidigt som de får inblick i olika branscher och bra kontakter vid företagen. För yngre elever, åk 6-8, ordnar NU studiebesök hos olika företag. Motivationsverkstäderna inspirerar unga på ett naturligt sätt till gymnasieutbildning. Vi arbetar också med urban odling på företags terrasser och parkeringsytor med unga mellan 15-25 år. Genom odlingsverkstäderna kopplar vi ungdomar och företagsanställda till hållbarhet och natur samtidigt som det skapar relationer mellan båda grupperna.

Idag finns läx-, motivations- och odlingsverkstäder i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi hjälper även företag med att utveckla deras strategier för socialt hållbart arbete. Det sker genom bl.a. utbildning, workshops, framtagande och införlivande av tydliga hållbarhetsstrategier som baseras på vilka företaget består av, och vart företaget är på väg.

På sikt kommer vi också starta NU-hus, som kommer vara en plattform och en gemenskap för unga mellan 12-25 år. Genom verksamheten vid NU-husen kommer ungdomarna ges kunskap och verktyg för att förändra vardagslivet. Det är en viktig och central komponent för att minska utanförskap, som blivit ett allt större kulturellt och socialt problem.

Genom NU:s arbete får vi en samlad och effektiv samhällsinkludering, som bidrar till en positiv samhällsutveckling med bättre välbefinnande för fler unga. Samtidigt skapar vi resurser för näringslivet i form av utbildad och anpassad arbetskraft.

NU: vår vision är att nolla utanförskapet

NU: vår vision är att nolla utanförskapet

blue.jpg
 

Läxverkstäder för ungdomar

Genom läxverkstäderna kommer ungdomar till olika företag och kan bygga nätverk, medan företagen får kontakt med potentiell arbetskraft.

Läs mer →

Samarbetspartners

Alla ska komma in i samhället. Därför behöver vi dig. Du kan stödja NU som företag, myndighet, organisation eller som privatperson.

Läs mer →

 

Social hållbarhet & utbildning

NU utbildar, gör målgruppsundersökningar och hjälper företag med att utveckla och införliva tydliga hållbarhetsstrategier.

Läs mer →

Nyheter & press

Här hittar du pressmeddelanden, nyheter, NU i media och kontaktuppgifter till pressansvarig. 

Läs mer →

 
 

Varför vi bygger NU, ett socialt företag

 

Vi tror det är viktigt att det finns en bro - en öppen dörr - mellan utsatta områden och andra delar av samhället. Att det finns stöd, mentorer och förebilder för ungdomarna. Staten, landstingen och kommunerna gör stora insatser på området, men det finns all anledning att också verka för att etablera sociala företag. Företag med visionen att tillämpa kommersiella strategier för att maximera förutsättningarna för de ungdomar som av olika skäl riskerar utanförskap. Vi har därför startat NU: Nolla Utanförskapet.

 
tatiana-lapina-959.jpg
 

Vill du veta mer om NU?

Kontakta oss direkt eller anmäl ditt intresse för information om:
Grundare av NU: Nolla Utanförskapet är Wanda Throne-Holst, Sanna Wolk och Katja Halvarsson.  Kontakta oss →

Grundare av NU: Nolla Utanförskapet är Wanda Throne-Holst, Sanna Wolk och Katja Halvarsson. Kontakta oss →